ANASAYFA   |  BELEDİYE  |  BAŞKAN  |  İLETİŞİM
     
 

      Tarihi Eserler ve Doğal Güzelliklerimiz

İLÇEMİZDE BULUNAN TARİHİ ESERLERİMİZ

BARDIZ CAMİİ (GAZİLER MAHALLESİ-ŞENKAYA)

         Köyün orta yerinde, Kalenin arkasında yer alır, Hicri 1161, Miladi 1748 senesinde yapılmıştır. Mimarı kitabesinden anlaşıldığına göre, sertzade Molla Ali, Camiyi yaptıran ise Hassa Silahşörlerinden birisidir.

         Camii muntazam kesme taşlarla yapılmıştır. tek ve yayvan kubbesi kurşun kapılıdır. Tuğla Minaresinin şerefe altı altı sadedir. Kıble kapısından başka batıya açılan ikinci bir kapısı daha vardır. Son cemaat yeri yıkılmıştır.           

          Asıl kapısı üzerine yerleştirilmiş mermer kitabede (Besleme, Maşallah,1161) yazılıdır. Caminin dış duvarına dış cepheden yerleştirilen iki taş kabartma kitabede de Hz. Osman ve Ali yazılıdır.

               Giriş kapısını her iki yanında, içleri yazılar, hendesi şekiller ve çiçeklerle süslenmiş iki mihrapçık bulunur. Buralarda Allah, Muhammed yazıları ve Ayetler işlenmiştir.           

         Caminin kubbesine asılı bulunan avize ve şamdanlar Ruslardan iğtinam edilmiştir.

BARDIZ KALESİ (GAZİLER MAHALLESİ - ŞENKAYA)

      Bardız Köyün kuzey yamacında, dere kenarında yer alır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Bardız kalesini şu şekilde anlatır;  (Cilt 1-2, s.635)

           ".........Akkoyunlu el Melik İzzüd-din binasıdır. Kalenin ciheti ulyası cerbinde celi hat ile tarihi bu vecih ile mesturdur. Kalesi bir dere kenarında dört köşe taş binadır. Dizdarı kızının yüzelli kadar da hayatı vardır. Camii mescit, muhtasar hamamı, çarşı ve pazarı vardır.

                       Kalenin Saltukoğullarınından İzzedin tarafından veya onun .Veziri Firuz Akay tarafından yaptırıldığı tarihçilerce kabul edilmektedir. Kalede hangi mimarinin hakim olduğu anlaşılamaz. Kalenin kitabesi yoktur.

PENEK KALESİ / KİLİSESİ (PENEK MAHALLESİ - ŞENKAYA)

           11. yüzyılda Gürcü Bana Krallığı’na ait bir tarihi eserdir. Yörede Penek Kalesi olarak bilinmesine rağmen bu yapı gerek plan ve cephe özellikleriyle, gerekse yapım tarzıyla kapsamlı bir kilise özelliği göstermektedir. Yöredeki diğer kiliselerle karşılaştırıldığında plan ve cephe özellikleriyle, yapım tekniğiyle farklılık arz etmektedir.

            Yakın çevresinde kayalara oyulmuş mezar odasının olması, kendine has su yollarının izlerini taşıması, bu kilisenin dinsel bir merkez olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Plan olarak yöredeki diğer kiliselerden farklıdır. Diğer kiliselerde plan genelde dikdörtgen şeklindedir. Bu kilisenin planı daire şeklindedir. Ana mekânın üzerinin kubbeyle örtülü olduğu tahmin edilmektedir. Kubbe tamamen çökmüş durumdadır. Günümüze ana mekânın kubbe kasnağına kadar olan duvarları ve kısmen de çan kulesi kalmıştır. Ana mekânın içi tamamen kubbe molozlarıyla dolmuştur. Yapının kubbe kasnağına kadar olan kısmı ince sarı küfeki taşından, kubbe kasnağı, duvar içi dolguları, ana mekân kemer araları gelişigüzel moloz taşlarla örtülmüştür.

EVBAKAN KALESİ (EVBAKAN MAHALLESİ - ŞENKAYA)

İlçemiz Evbakan mahallesine 5 km.uzaklıkta olan kale, olağanüstü bir tarihi yapıdır.

KAHMIS KİLİSESİ (YANIKKAVAL MAHALLESİ - ŞENKAYA)

İlçemiz Yanıkkaval mahallesinde bulunan kiliseye ait kalıntılar bulunmaktadır.

VENK KİLİSESİ (TİMURKIŞLA-VENK MAHALLESİ - ŞENKAYA)

İlçemiz Timurkışla -Venk mahallesinde bulunan tarihi kilise, hala görülmeye değer bir güzelliktedir.

LİKSOR DERESİ (ŞENKAYA)

İlçemiz Timurkışla-Kop ve Hoş mahalleleri arasında kalan, yeşilldiği, tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleri mevcuttur. Özellikle yaz aylarında sıcak, piknik ve dinlenme için ideal bir ortamdır.

ŞIRANKES MEVKİİ (ŞENKAYA)

            İlçemize 9 km uzaklıkta bulunan Şırankes mevkii, ormanları,yeşil ve güzel havasıyla nezih bir ortam sunmaktadır. Şenkaya Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri burada yapılmakta,halkımız gönlünce eğlenmektedir.

  New Page 2

 

Eylül/2019  

Pt

Sl

Çr

Pr

Cm

Ct

Pz

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30